Membrany bezpieczeństwa

 Płytki bezpieczeństwa (membrany bezpieczeństwa, rupture disc, głowice bezpieczeństwa) są montowane jako układy samodzielne lub razem z zaworami bezpieczeństwa.

Sposób działania płytki bezpieczeństwa polega na szybkim odprowadzeniu medium  roboczego z zabezpieczanego urządzenia (np. zbiornika) przez wolny przekrój powstały w wyniku rozerwania wymiennej płytki.


CDC membrany / płytki bezpieczeńtwa


Kontakt z nami
to pełna informacja o produktach. to wyjaśnienie zasad ich budowy, pracy, możliwości i ... ograniczeń. Jeśli przedstawicie Państwo nam problem - znajdziemy rozwiązanie, idealne - jeśli istnieje, lub najbardziej
do niego zbliżone technicznie .

Nasze produkty to wysoki poziom techniczny, oferowany w przyjaznych klientowi cenach, to krótkie terminy dostaw i certyfikacja zgodna z unijnymi wymaganiami.


                            

CDC płytka bezpieczeńtwaNiezmiernie ważne i często niedoceniane jest również zabezpieczanie zbiorników przed implozją. Do zjawiska implozji niezabezpieczonych zbiorników może dochodzić nawet przy niewielkich podciśnieniach. Zbiorniki, cysterny w większości przypadków są odporne na nadciśnienie, wykazując praktycznie brak wytrzymałości na nawet niewielki poziom podciśnienia.

Zamontowanie odpowiednio dobranej wkładki zabezpiecza zbiorniki i cysterny przed kompletnym zniszczeniem z powodu "zapadnięcia" (zobacz film).

Płytki bezpieczeństwa można stosować zamiast zaworów bezpieczeństwa wszędzie tam, gdzie mogą nastąpić eksplozje (gazów lub pyłów) lub tam, gdzie istnieje ryzyko nagłego i bardzo szybkiego powstawania dużych ilości par lub gazów. W takich sytuacjach szybkość zadziałania samego zaworu bezpieczeństwa może być niewystarczająca i doprowadzić do uszkodzenia zbiornika - niezbędne staje się zastosowanie płytki bezpieczeństwa (membrany bezpieczeństwa).
CDC membrana bezpieczeństwa

                          

Oferujemy Państwu optymalnie dobrane płytki bezpieczeństwa / membrany bezpieczeństwa dla większości instalacji. Ze względu na różnorodność stosowanych materiałów płytki bezpieczeństwa znajdują szerokie zastosowanie m.in. w przemyśle: rafineryjnym, chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym.