Lokalizatory uzbrojenia podziemnego

 

Jesteśmy w stanie Państwu zaoferować innowacyjne zestawy do lokalizowania instalacji podziemnych, służą one do:
Lokalizator

• wykrywania sygnału nadajnika głowicy kamery inspekcyjnej;

• wyszukiwaniu sondy zamontowanej na sprężynie, pręcie roboczym oraz przewodzie ciśnieniowym;

• wyznaczanie przebiegu linii: energetycznych, telewizyjnych, telefonicznych lub dowolnych metalowych (np. instalacji rurowych), jeśli można wygenerować na nich sygnał elektromagnetyczny za pośrednictwem generatora sygnału.


Lokalizatory uzbrojenia podziemnego najczęściej wykorzystuje się przy robotach ziemnych, pracach inżynieryjnych, naprawach instalacji oraz przy usługach geodezyjnych.