POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i
wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez ANB Sp. z o.o., prowadzony pod http://anb.com.pl (dalej zwaną Witryną) przez ANB Sp z o.o. z siedzibą na ul. Ostrobramskiej 91 04-118 w Warszawie, (dalej zwanego Sklepem Internetowym).
ANB Sp. z o.o dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa
prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny.

1. Dokonując rejestracji w Sklepie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.

2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych dotyczących Zamawiających. Sprzedawca
przestrzega zasad ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. Dane osobowe, zawarte w niniejszej
umowie, Sprzedawca będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej
transakcji oraz działań marketingowych za uprzednią zgodą klienta i nie będzie udostępniać innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych zgodnie z przepisach powszechnie obowiązujących oraz z zastrzeżeniem
przepisów niniejszego działu. Sprzedający informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje
dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32 – 35 ustawy o ochronie danych
osobowych. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za
wyjątkiem firm pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców; dla których dane te są
niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki.5. W czasie wizyty na stronie internetowej automatycznie gromadzone są pliki cookies (małe
pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika), przechowujące informacje związane z
korzystaniem ze Sklepu. W szczególności dotyczą one identyfikacji sesji (w której z kolei znajdują
się zakodowane informacje o zalogowaniu, ostatnio oglądanych oraz ustawień sortowania i widoku produktów) oraz ustawień obsługi witryny.

6. Osobną grupę automatycznie gromadzonych plików cookies stanowią dane dotyczące oglądalności
stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP), gromadzone
przez Google Analytics. Dane te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na
serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny
przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz
świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

7. Kolejnym zestawem danych, których nośnikiem są pliki cookies, są dane dotyczące aktualnie
przeglądanej strony, źródła wejścia, czasu wizyty oraz dane o systemie operacyjnym, przeglądarce i
lokalizacji użytkownika.

8. W przypadku, gdy źródłem odwiedzin danego użytkownika są kreacje reklamowe emitowane przez
podmioty współpracujące z ANB Sp. z o.o w modelu rozliczeniowym CPA („Cost Per Action”), tworzone są
pliki cookies zawierające identyfikację sesji, a po ostatnim kroku składania zamówienia, dane o
jego numerze i kwocie są przekazywane do tych firm, jako niezbędne do celów rozliczeniowych.

9. Podmioty gospodarcze wymienione w punktach 5-8a, danych którymi dysponują o użytkownikach
ANB Sp. z o.o, nie mogą przekazywać osobom trzecim, chyba że będą zobowiązane uczynić to na podstawie
przepisów prawa.

10. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak
należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się
niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie
przez podmioty wymienione w pkt. 5-8, dotyczących go danych w sposób i w celach określonych
powyżej.

11. Korzystanie z niektórych opcji serwisu jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji. Rejestracja jest dobrowolna i nie wymaga się jej do złożenia zamówienia. W czasie rejestracji Klient jest proszony o podanie imienia i nazwiska, adresu
zamieszkania, adresu e-mail, nr. telefonu, a także dowolnie przyjętego loginu i hasła. Czynności
rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania
się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

12. Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody
spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany
jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany.
 

13. Klienci, którzy nie są zarejestrowani, również mogą składać Zamówienia, wówczas przy każdym
zakupie będą proszeni o podanie imienia, nazwiska, adresu dostawy oraz nr. telefonu i adresu poczty
e-mail.

14. Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystane do prawidłowej realizacji
Zamówień, a także do śledzenia statusu Zamówienia i dokonywania w nim zmian na życzenie Klienta
zanim zostanie wysłane. Klienci zachowują prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych z
bazy adresowej po zrealizowaniu Zamówienia zgodnie z art. 32 – 35 ustawy o ochronie danych
osobowych. Czynności tych dokonać można z poziomu strony internetowej po zalogowaniu lub też
poprzez kontakt z obsługą ANB Sp. z o.o.

15. Każdorazowy kontakt z obsługą strony za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail, wiąże się z
wykorzystaniem podanych danych w celu udzielenia odpowiedzi. Konsultanci kontaktują się z Klientami
z pośrednictwem tych samych kanałów komunikacji.


Podmiot zbierający dane:
ANB Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 91
04-118 Warszawa

17. Pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: it@anb.com.pl

PLIKI COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na rządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez ANB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

I. Definicje

1. Administrator - oznacza spółkę  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (04-118), ul.

Ostrobramska 91, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000038402, NIP:

526-000-68-93, Regon: 011045913, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i

uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na

urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług

droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) www.anb.com.pl.

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone

usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie

jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub

oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez

Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę

domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.

Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia

Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani

żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji

korzystania ze stron internetowych Serwisu.

ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w

zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...

b. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację

autentyczności sesji przeglądarki.

iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji

korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe

parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego

indywidualnych potrzeb;

ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań

Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie

dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu

korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f. Świadczenia usług reklamowych

i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

i) www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]

ii) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

iii) www.wrzuta.pl [administrator cookies: Free4Fresh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

ii) Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]

iii) Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]

 

c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

i) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

ii) Sieć reklamowa [administrator cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A z siedzibą w Warszawie]

d. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:

i) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w

Irlandii]

ii) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

iii) LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

e. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

i) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]

ii) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

iii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w

Irlandii]

iv) nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

v) LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

f. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu

internetowego:

i) opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

g. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są

pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

i) skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.